Návrh rozpočtu Obce Rozsochatec

návrh rozpočtu Obce Rozsochatec na rok 2020 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Rozsochatec na roky 2020 – 2021.