Nařízení státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako správní orgán příslušný podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

ukončuje mimořádná veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy – moru včelího plodu

vydaná Nařízením Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina č.j. SVS/2017/114031-J ze dne 25.9.2017 pro ochranné pásmo ohniska Svinný.