Nařízení Krajské hygienické stanice

S účinností ode dne 1. 9. 2020 od 00:00 hod. se zrušuje mimořádné opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 9/2020