Nabídka k prodeji majetku zařazeného do likvidační podstaty v rámci likvidace pozůstalosti.