Konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Rozsochatec.