Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

do okrskové volební komise v obci Rozsochatec pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024.