Informace

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2019, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2019, schválený závěrečný účet za rok 2018, schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 jsou na internetových stránkách zveřejněny na adrese: www.rozsochatec.cz a do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na obecním úřadu na adrese Rozsochatec č.p. 97 a to vždy v úředních hodinách.

Na tomto odkazu jsou zveřejňována i oznámení k návrhům rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu, na uvedené adrese je možno nahlédnout do listinné podoby těchto návrhů.