Informace

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2021, rozpočtová opatření, která mění  schválený rozpočet  na rok 2021, schválený závěrečný účet za rok 2020, schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023 jsou na internetových stránkách zveřejněny na adrese : www. rozsochatec.cz a do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na obecním úřadu na adrese Rozsochatec č.p. 97 a to vždy v úředních hodinách.

Na tomto odkazu jsou zveřejňována i oznámení k návrhům rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu, na uvedené adrese je možno nahlédnout do listinné  podoby těchto návrhů.