Hospodaření VAK Havlíčkův Brod

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.