Celkové vyúčtování všech položek pro vodné a stočné.