Aktualizace plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina

pro období 2016-2025 s výhledem do roku  2035.