Zastupitelé

Zastupitelé obce:

Starosta obce: Svoboda Dušan

Místostarosta obce: Dobrovolný Jakub

Členové zastupitelstva:

 • Dlouhý Jan
 • Ciner František
 • Krédlová Martina
 • Málková Petra, Dis.
 • Pelikán Pavel
 • Mgr. Pešek Zdeněk
 • Štěpán Petr

Kontrolní komise

Předseda: Štěpán Petr

 • Havelka Václav
 • Dlouhý Jan

Finanční komise

Předseda: Mgr. Pešek Zdeněk

 • Pelikán Pavel
 • Novák Jiří

Zástupce obce ve školské radě

 • Málková Petra, Dis.