Zajímavosti

Smírčí kříž u silnice na H. Brod

Baptista Tomášův Německobrodský byl od dvou škůdců, kteří po silnicích jezdili a lidem škodili, zastřelen.

4. marcii 1648 dnes už nečitelný nápis hlásá smutnou zprávu ze 4.3.1648, označuje též směr dávné cesty na Krupou a dále ke tvrzi v místech dnešního zámku.

Zámek na návrší nad rybníkem

Stojí na místě tvrze ze 16. století, jejíž renesanční stěny skrývá pod nynější fasádou z 19. století, kdy byl po požáru rozšířen a přebudován do své nynější podoby.

Svým výrazným umístěním na výšině je dominantou obce. Cenný park skrývá i historické ohlédnutí. Pozorné oko tu zachytí pozůstatky dávných fortifikací. Patří k nim i podzámecký rybník a menší rybníček v polích, odkud se napájely zaniklé vodní příkopy.

Socha svatého Jana Nepomuckého

Sochu poničila vichřice v roce 2008, kdy na ní spadly kolem stojící lípy a rozbily jí na 4 větší kusy a 40 zlomků. Při zkoumání trosek sochy restaurátorem panem Mášou bylo zjištěno několik zajímavostí. Již zmíněný oltářní kámen, byl pravděpodobně pouhým schodem, či stupněm z kostela či kaple a byl milně označen v historických zápisech. Socha byla v minulosti podle pana Máši natřena i barvami, kdy plášť byl červený, krajkový lem roucha byl stříbrný a spodek sochy byl černý. Ač tato socha pochází z roku 1714, jak je na ní i vyryto, nebyla zapsána mezi historické památky. I přes to, že byla vytvořena ještě před svatořečením Jana Nepomuckého, což není časté. Opravy zbytků sochy se na konec ujal pan Petr Bárta z D. Krupé a na hráz byl patron vod a občanů Rozsochatce vrácen na jaře 2011. Znovu vysvěcena byla socha 14. 5. 2011 při každoroční Poutní slavnosti, kterou celebroval P. Rudolf Zahálka.

Dvě věkovité lípy u silnice k Čachotínu

jsou ojedinělou přírodní památkou, vznikly srůstem sazenic. Větší má výšku 28 m a obvod kmene 7,8 m, menší má výšku 20 m a obvod jejího kmene činí 5,8 m. Jsou výraznou krajinotvornou dominantou, vynikají svými rozměry a zachovalostí.

Údolí potůčku v lese Špihle s výborným pramenem pitné vody

je chráněným pozůstatkem reliktní olšiny z původního porostu bukovojedlových pralesů s olčinami při tocích. Na jaře tu lze obdivovat krásu nesčetných bledulí.

Nemojov

samota v polích směrem na Počátky, kdysi tvrz s osadou, pak zájezdní hostinec, dnes nabízí k vidění MOHUTNÝ JAVOR, rostoucí asi 500 m západně od osady. Vyniká rozměry i stářím, je vysoký 18 metrů a obvod kmene měří 6 m.

Ruiny hradu Ronovec nad Břevnickým potokem

dostupné po žluté turistické stezce směrem na H. Brod patří k vyhledávaným místům.

Dávno utichl rytířský život, který tu kvetl od 13. století a jehož stopy zachytili amatérští archeologové, přátelé těchto ztichlých míst. Nálezy lze vidět v malém muzeu na zámku v Dolní Krupé. O zřícenině se vyprávějí četné pověsti.

Cestou lze odbočit stezkou bez značení proti proudu potůčku za končinou Ve Žlabě až k prameni TŘÍKRÁLOVÁ studánka s výbornou pitnou vodou a vytesanými třemi korunkami na omšelém kameni nad hladinou.