SDH Rozsochatec

Ve staré hasičské pamětní knize se píše: Obec Rozsochatec, která v minulosti nebyla velkou obcí, se založením hasičského sboru nespěchala. Příčinou bylo zřejmě to, že velkostatek měl vlastní stříkačku a majitel Otto Mettal dal svolení k tomu, že v případě požáru v obci se může použít.

Po velkém požáru 2. ledna 1905 v panském dvoře, rozhodlo obecní zastupitelstvo na své schůzi dne 14.ledna 1905, hasičský sbor založit. Při požáru byla totiž stříkačka, ale chyběla organizovaná jednotka, která by dovedla proti požáru úspěšně zasáhnout.

Více informací z historie, pořádaných akcí a soutěží si můžete přečíst na stránkách SDH  www.sdh-rozsochatec.cz