Zahájení školního roku 2018/19

Zahájení nového školního roku v Rozsochatci.

   V pondělí 3. září se po prázdninách sešly děti opět ve školních lavicích. V rozsochatecké malotřídce je přivítala paní ředitelka Hana Hertlová, přítomní byli i někteří rodiče, paní učitelky a místostarosta obce pan Dušan Svoboda. Paní ředitelka seznámila všechny s tím, jak bude probíhat školní rok, kolik zájmových kroužků na žáky čeká a pozvala na Den otevřených dveří v mateřské škole, kde byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce kuchyně. Starší žačky pak zahrály na flétnu uvítací písničku pro novou prvňačku, tu pak všichni ochotně provedli po škole.

  Na pátek 7. září byl přichystán Den otevřených dveří v mateřské škole pro širokou veřejnost. Během dvou letních měsíců v mateřské škole proběhla rekonstrukce školní kuchyně. Po té co začaly v zimním období opadávat v jedné části obklady, rozhodlo zastupitelstvo obce, jako zřizovatel, o celkové opravě. Během ní došlo k výměně obkladů, na podlahu byla dána nová protiskluzová dlažba, opraven byl rozvod elektřiny a vody. Do vybavení byla pořízena nová pojízdná lázeň, změkčovač vody, nerezový dvoudřez, nové dveře a některý nábytek. Ze školního rozpočtu se na vybavení investovalo přibližně 60.000,-, na ostatní opravy bylo použito z obecního rozpočtu prozatím 350.000,-, některé položky budou teprve vyúčtovány. Byla to první velká oprava kuchyně od otevření mateřské školy v roce 1981.

    Přítomné nejprve uvítala paní ředitelka mateřské a základní školy v Rozsochatci paní Hana Hertlová a za obec promluvil místostarosta Dušan Svoboda. Hostem byl též pan Radek Bláha za firmu Ecostone, která rekonstrukci prováděla. Pan místostarosta poděkoval i všem ostatním, kteří při akci pomáhali, místním řemeslníkům, obecním zastupitelům, zaměstnankyním školky, členům TJ SOKOL.

   Po prohlídce mateřské školy připravily kuchařky ochutnávku jídel, které pro žáky připravují.

/Lenka Hyršová/