Vynášení zimy 16.3.2024

                                  Vynášení zimy v Rozsochatci.

 

      V sobotu16. března 2024 dopoledne připravila Základní škola a Mateřská škola v Rozoschatci a členky Českého svazu žen akci k připomenutí tradice „Vynášení zimy“.

     Všichni přítomní si mohli v Rozsochatci společně zanotovat "Smrt neseme ze vsi…“ spolu s žáky mateřské a základní školy, kteří vynášeli zimu ze vsi a vítali zde jaro. Průvod vyšel od obecního úřadu a pokračoval na kraj obce k Břevnickému potoku. Nejstarší žáci nesli v čele průvodu vlastnoručně vyrobenou "Morenu", tu u potoka za asistence místostarosty obce Jakuba Dobrovolného spálili a poslali po vodě. Během celé akce zněly písničky, v nichž se loučí se zimou a oslavuje jaro. Děvčata u potoka ozdobila „Létéčko“ a průvod se vracel zpět k obecnímu úřadu, kde čekal starosta obce Dušan Svoboda a děvčata mu „Létéčko“ předala. Jako poděkování doslaly všechny děti koláče a ochutnali i dospělí.

   Tato milá tradice se v Rozsochatci udržuje mnoho let a zaznamenána byla také v roce 2013 Českou televizí, kdy zde byla natáčena část dokumentárního cyklu „České tradice“, který se divácky přitažlivou a snadno srozumitelnou formou věnoval tomu, co již samotný název vystihuje. V jednotlivých dílech byly přiblíženy české tradice od zahájení adventu, přes celý rok a ukončeny byly svatým Martinem. Režisérkou filmu byla paní Markéta Nešlehová a průvodním slovem ho doprovázel Miroslav Táborský. Zahráli si v něm někteří rozsochatečtí občané a děti z místní základní a mateřské školy. Cyklus byl vysílán v následujícím roce.

     /Lenka Hyršová/