Vítání občánků

V Rozsochatci jsme vítali nové občánky.

 

      V neděli odpoledne 27. listopadu jsme přivítali v Rozsochatci mezi občany obce tři chlapce, Benedikta Baláže, Matyáše Štěpána a Šimona Krédla. Slavnost zahájila hospodářka obce paní Dana Šrámková. Následovalo vystoupení žákyň místní základní školy pod vedením paní ředitelky Hany Hertlové s pásmem básniček a písniček. Po té nové občánky přivítal starosta obce pan Jaroslav Krédl, popřál dětem a jejich rodičům mnoho společných hezkých chvil a radosti. Na závěr se rodiče podepsali do pamětní knihy obce a děvčata ze základní školy předala maminkám kytičku a chlapcům pamětní list o vkladu na vkladní knížku Poštovní spořitelny v hodnotě 3000,-Kč. Nechybělo ani focení miminek u kolébky se svými rodinami. Na památku z této malé slavnosti obdrží každá rodina též CD nosič s fotografiemi.

 

/Lenka Hyršová/