Vítání občánků.

                          V Rozsochatci jsme přivítali nové občánky.

 

   Na nedělní odpoledne 3. listopadu, připravili zastupitelé obce Rozsochatec malou slavnost k přivítání nových občánků. Mezi občany obce se zapsaly dvě děvčátka Zora Cacková a Ester Dobrovolná a tři chlapci Matěj Kocourek, Marek Pilař a Jonáš Krédl. Protože bylo tentokrát více dětí, konala se slavnost v sále obecního domu.  K dětem, rodičům a jejich blízkým nejprve promluvila hospodářka obce paní Dana Šrámková, poté se uvítací řeči ujal starosta obce pan Dušan Svoboda. Na slavnosti nechybělo ani kulturní vystoupení dětí z místní mateřské školy pod vedením paní učitelky Petry Pelikánové. Následně se rodiče zapsali do pamětní knihy obce. Starosta obce předal maminkám kytičky a noví občánci obdrželi finanční dar v hodnotě 3000,-Kč a hračku. Dárky věnovalo obecní zastupitelstvo v Rozsochatci. Na závěr proběhlo fotografování rodin u kolébky. Ze slavnosti obdrží od obce též každá rodina na památku CD s fotografiemi.

/Lenka Hyršová/