Vítání občánků.

Ve čtvrtek 17.listopadu připravili zastupitelé obce letošní druhé vítání nových občánků. Mezi občany obce přivítal starosta obce Dušan Svoboda a hospodářka obce Dana Šrámková tři děti Amélii Kocourkovou,Nelu Pilařovou a Miroslava Kocourka. S malým kulturním vystoupením na slavnosti vystoupily děti z místní mateřské školy pod vedením paní učitelky Petry Málkové.