Vítání občánků.

Vítání občánků.

    V sobotu 26. března uspořádali zastupitelé obce Rozsochatec malou slavnost k přivítání šesti nových občánků. Mezi nové občany obce přivítal pan místostarosta obce Jakub Dobrovolný a Dana Šrámková děti narozené v loňském roce a jedno narozené v letošním roce. Podzimní termín vítání občánků nebylo možné kvůli covidové pandemii uskutečnit. Nyní tak byli přivítáni Anežka Kopecká, Madlen Dočkalová, Filip Dobrovolný, Melánie Štěpánová a Štěpán Fousek narození v roce 2021 a první občánek narozený v letošním roce Mikuláš Krédl. Děti doprovodili rodiče i další blízcí, kteří zaplnili sál obecního domu. S kulturním vystoupením přišli dětem přát žáci místní základní školy, též maminkám předali kytičku. Noví občánci dostanou od obce rodiči zvolený finanční produkt ve výši 3000,-Kč. Na závěr proběhlo tradiční focení rodin u kolébky a každá rodina obdrží CD s fotografiemi z této slavnosti.

/Lenka Hyršová/