Vítání občánků.

                                                       Vítání občánků.

    První březnovou neděli uspořádali zastupitelé obce Rozsochatec malou slavnost k přivítání tří nových občánků. Mezi nové občany obce přivítal pan starosta obce Dušan Svoboda a Miluška Dobrovolná dva chlapce Maxima Opršala, Jana Fialu a jedno děvčátko Natálii Kocourkovou. S dětmi přišli rodiče i další blízcí, kteří zaplnili velkou zasedací místnost obecního úřadu. S kulturním vystoupením přišli dětem přát žáci místní základní školy, též maminkám předali kytičku a dětem hračku. Noví občánci dostanou od obce svůj první vklad u Poštovní spořitelny ve výši 3000,-Kč. Na závěr proběhlo tradiční focení rodin u kolébky.

 

/Lenka Hyršová/