Vítání občánků 18.11.2018

V Rozsochatci jsme přivítali nové občánky.

 

   Na nedělní odpoledne 18. listopadu, připravili zastupitelé obce Rozsochatec malou slavnost k přivítání nových občánků. Mezi občany obce se zapsaly dvě děvčátka Lea Šemíková a Adriana Caklová a dva chlapci František Ciner a Eliáš Baláž. Tentokrát měly děti početnější doprovod, proto se slavnost konala v sále obecního domu.  K dětem, rodičům a jejich blízkým nejprve promluvila hospodářka obce paní Dana Šrámková, poté se uvítací řeči ujal nový starosta obce pan Dušan Svoboda. Na slavnosti nechybělo ani kulturní vystoupení děvčat z místní základní školy pod vedením paní ředitelky Hany Hertlové. Následně se rodiče zapsali do pamětní knihy obce. Děvčata předala maminkám kytičky a novým občánkům vkladní knížku, na které byl první vklad v hodnotě 3000,-Kč a hračku. Dárky věnovalo obecní zastupitelstvo v Rozsochatci. Na závěr proběhlo fotografování rodin u kolébky. Ze slavnosti obdrží od obce též každá rodina na památku CD s fotografiemi.

/Lenka Hyršová/