Podzimní vítání občánků v Rozsochatci.

 

      V neděli odpoledne 12. listopadu se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Rozsochatci druhé vítání občánků v letošním roce. Přivítáni mezi občany obce byli dva chlapci a jedna holčička, Matyáš Stehno, Pavel Staňek a Klára Vítková.

     Slavnost zahájila hospodářka obce paní Dana Šrámková. Následovalo vystoupení dětí z místní mateřské a základní školy, pod vedením paní učitelky Jany Krédlové s pásmem básniček a písniček. Po té nové občánky přivítal starosta obce pan Jaroslav Krédl, popřál dětem a jejich rodičům mnoho společných hezkých chvil a radosti. Na závěr se rodiče podepsali do pamětní knihy obce a děvčata ze základní školy předaly maminkám kytičku a novým občánkům pamětní list o vkladu na vkladní knížku Poštovní spořitelny v hodnotě 3000,-Kč. Nechybělo ani focení miminek u kolébky se svými rodinami. Na památku z malé slavnosti obdrží každá rodina též CD nosič s fotografiemi.

 

/Lenka Hyršová/