Větrníkový den

                     Pomáhejme slaným dětem.

 

   21. listopadu se slaví Evropský den pro cystickou fibrózu. Po celé České republice se v tento den konají benefiční akce s názvem Větrníkový den, za účelem zvýšení povědomí o tomto nevyléčitelném onemocnění, které postihuje především dýchací a trávicí ústrojí. Větrník symbolizuje ztížené dýchání slaných dětí, řada z nich ho nedokáže ani roztočit. Nemocným cystickou fibrózou se někdy říká slané děti, protože mají až pětkrát slanější pot. Nemocné CF a jejich blízké z celé ČR sdružuje Klub nemocných cystickou fibrózou. Klub poskytuje základní a odborné sociální poradenství, poskytuje psychosociální péči, chrání zájmy a práva nemocných, přispívá nemocným na náklady spojené s léčbou, spolupracuje s centry pro léčbu CF, informuje veřejnost o problematice CF a vede veřejnou sbírku na pomoc nemocným CF. Více na www.cfklub.cz .

  V Rozsochatci se zapojují do akce již čtvrtým rokem mladí hasiči a členky Svazu žen. V sále obecního domu se vždy koná tvořivá dílna pro všechny věkové kategorie. Tentokrát využili volného dne a dílnu uspořádali 17. listopadu v podvečer. Větrníčky, které zde vyrobili, budou využity na „Běhu pro slané“, který se bude konat v Knyku 10. června 2017. Rovněž vybrané drobné finanční příspěvky pomohou slaným dětem. Někteří z přítomných donesli také občerstvení ve tvaru větrníčků.

   Pomoc však mohou nabídnout i ostatní:

  • jednorázovým finančním darem nebo jeho zprostředkováním

  • věcným darem nebo jeho zprostředkováním

  • umožněním bezplatného užívání firemních služeb

  • uspořádáním či spoluorganizací benefiční akce s výtěžkem pro nemocné CF

  • dobrovolnickou činností

  • vlastními znalostmi a zkušenostmi

  • šířením informací o CF ve svém okolí

  • mediální podporou- napište o Klubu nemocných CF, uspořádejte besedu, pozvěte zástupce klubu do rádia či televize

  • tipy a další náměty na možnosti spolupráce s Klubem nemocných CF

Pomoc je možná i odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SLANEDETI na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30,- Kč. Více na www.darcvovskasms.cz. Každá pomoc je vítaná a možná právě i vy můžete něco nabídnout.

 

/Lenka Hyršová/