Stavění máje 1.5.2023

                                                          Stavění májky v Rozsochatci.

    V pondělí 1. května členky Českého svazu žen, SDH, OÚ a ZŠ a MŠ v Rozsochatci  po jedenácti letech znovu obnovili tradici stavění máje.  Vycházelo se z původního scénáře, ale některé části byly v nové úpravě. V 13.00 hod. vyšel průvod z parkoviště u Bazaru „U Dáši“ k nové zástavbě na Nových Dvorech, kde byla první zastávka s občerstvením. V čele průvodu šla bába s dědkem, vezli trakař s košem a nesli nůši na výslužky, do kroku i k tanci na zastávkách jim hráli bratři Zadinové.  Cesta pokračovala přes náves, kolem hostince, na „Rumový vršek“ a končila na fotbalovém hřišti, kde již čekala postavená májka.

   Ochotníci z Rozsochatce, kteří si říkají „Pět minut po dvanácté“ zde sehráli vtipnou scénku a následně byla májka vydražena. Majitelem májky s certifikátem o vlastnictví se stal starosta obce pan Dušan Svoboda, který ji vydražil za 700,-Kč.

   Posledním bodem programu bylo taneční vystoupení dětí z místní mateřské i základní školy, které přilákalo rodiče i prarodiče a bylo odměněno potleskem.  Následovala volná zábava s hudebním doprovodem a občerstvením. Počasí celé odpoledne přálo a akce se vydařila.

/Lenka Hyršová/