Stavění máje 1. 5. 2024

                                                          Stavění májky v Rozsochatci.

    Ve středu 1. května členky Českého svazu žen, SDH, OÚ a ZŠ a MŠ v Rozsochatci  uspořádali druhým rokem obnovenou tradici stavění máje.  Před dvanácti lety, kdy bylo poslední stavění máje před pauzou, byl program trochu jiný. Nyní se vycházelo sice z původního scénáře, ale některé části byly v nové úpravě. Ve 14.00 hod. vyšel průvod z parkoviště u Bazaru „U Dáši“ k nové zástavbě na Nových Dvorech, kde byla první zastávka s občerstvením. V čele průvodu šla bába s dědkem, vezli trakař s košem a nesli nůši na výslužky, do kroku i k tanci na zastávkách jim hráli bratři Zadinové.  Cesta pokračovala přes náves, kolem hostince, na „Rumový vršek“ a končila na fotbalovém hřišti, kde již čekala postavená májka.

   Ochotníci z Rozsochatce, kteří si říkají „Pět minut po dvanácté“ zde sehráli vtipnou scénku a následně byla májka vydražena. Letošní vydražování bylo velmi napínavé. Majitelkou májky s certifikátem o vlastnictví se stala paní Dáša Kocourková Opršalová, která ji vydražila za 700,-Kč.

   Posledním bodem programu bylo taneční vystoupení dětí z místní mateřské a základní školy, které přilákalo rodiče a prarodiče a bylo odměněno potleskem.  Následovala volná zábava s hudebním doprovodem a občerstvením. Slunečné počasí celé odpoledne přálo a i přes silný vítr se akce vydařila.

/Lenka Hyršová/