Setkání se ženami.

 

     V neděli 31. března 2019 přichystali zastupitelé obce Rozsochatec poděkování ženám za jejich pomoc při pořádání obecních akcí. Na „Setkání se ženami“, které se konalo po dvanácté a stalo se již tradiční akcí na začátku jara, nejprve přítomné přivítal pan starosta obce Dušan Svoboda a ředitelka základní a mateřské školy paní Hana Hertlová.

   Program zahájili žáci místní mateřské školy s pásmem písniček, tanečků a zahráli pohádku „O třech prasátkách“. Po té žáci základní školy zahráli pohádky „O hluché botě“ a „O třech princeznách“, zahráli též několik písniček na flétnách a zazpívali anglické písničky v pohybu. Velký ohlas mělo vystoupení country tanečního souboru „Koťata“ pod vedením paní Dagmar Opršalové. Vystoupení “Koťat“ zahájila s dětmi paní učitelka Petra Pelikánová hrou na kytaru a zpěvem country písniček. Děti pak vystřídala kapela „Kocábka“, která hrála k poslechu oblíbené country písně a přispěla též k dobré zábavě.

    Během odpoledne se o ženy starali obecní zastupitelé, kteří roznášeli občerstvení kávu, čaj a zákusky. Též děti připravily dárečky a ženám předávaly keramické motýly a voňavé růžičky.

/Lenka Hyršová/