Sázíme stromy

                                                        Sázíme stromy.

   V neděli 23.října 2016 se prováděly konečné úpravy pozemku náležejícímu k Domu pro seniory. Zapojili se obecní zastupitelé společně s místními spolky SDH, TJ SOKOL, ZO ČSŽ a Mysliveckým sdružením Rozsochatec-Čachotín.

   V rámci projektu neziskové organizace „Sázíme stromy“,  z.ú., která se zabývá ozeleňováním obecních prostranství, byla dodána zdarma zeleň, která byla  na pozemku vysazena a minimálně pět let se bude udržovat ve stejném složení (pokud by některá rostlina uhynula, bude muset být nahrazena tou samou). Nezisková organizace připravila plánek a rozmístění jednotlivých stromů, keřů či okrasných rostlin. Výsledkem by mělo být nejen příjemné prostředí pro obyvatele domu, ale též návrat k původním rostlinám a dřevinám, typickým pro tento ráz krajiny a nadmořskou výšku. Během dvou týdnů bude vysazeno ještě několik habrů, které vysadí též v rámci projektu „Sázíme stromy“ žáci místní základní školy. Po té budou záhony a keře obsypány mulčovací kůrou. Nedělní sázení bylo ukončeno u ohýnku opékáním uzeniny.

/Lenka Hyršová/