Sázení lípy svobody a řemeslnický jarmark.

                        Sázení lípy a řemeslnický jarmark v Rozsochatci.

 

   U příležitosti 100. výročí založení naší republiky uspořádali v neděli odpoledne 21. října Obecní úřad v Rozsochatci spolu s místní základní školou malou slavnost, při které byla vysazena lípa svobody v prostorách parku pod Statkem Lesolg. Pan starosta rovněž poděkoval paní Jitce Greifové, že umožnila vysadit lípu na svém pozemku.

    Pan starosta obce Jaroslav Krédl připomenul, že touto akcí navazujeme na odkaz našich předků, kteří před sto lety 19. listopadu 1918 vysadili rovněž lípu svobody u příležitosti založení samostatného Československa. Symbolem první republiky se stal Tomáš Garrigue Masaryk, její první prezident. Slečna Magda Piskačová zahrála na housle, jako vzpomínku na tohoto velikána české historie, jeho nejoblíbenější píseň „Ach synku, synku.“. Paní ředitelka základní školy paní Hana Hertlová připomněla, jak probíhalo slavnostní sázení lípy svobody před 100. lety, tehdy šel průvod v čele s krojovanými děvčaty od nádraží ke škole a odtud k prostranství u dnešního obecního úřadu mezi čp. 18 a 22, kde byla lípa slavnostně vysazena. Bohužel se do dnešních dnů nedochovala.

  Pan starosta rovněž zmínil ve svém projevu výklad znaku obce Rozsochatec, který vychází z názvu obce – rozsochatý, vidlicovitý, modrá barva představuje vzduch a vodu, bílá barva v podkladu je převzata ze znaku rodiny Bechyniových, kteří vlastnili rozsochatecké panství od roku 1600 do roku 1892. Červený pruh pak připomíná místní část Jahodov a tři zlaté lipové lístky představují čtyřistaleté lípy srdčité u silnice k Čachotínu, z nichž dochované jsou již pouze dvě. Barvy červená, modrá a bílá jsou rovněž barvy české státnosti a lípa je národním stromem.

   Slavnostně bylo pojato sázení lípy i nyní. Zastupitelé obce požádali nejstarší občanku obce paní Jaroslavu Krédlovou, aby symbolicky přihodila první lopatku hlíny ke stromu. Následovaly děti ze základní školy a za nejmladšího občánka Eliáše Baláže přihodil hlínu jeho tatínek Slavomír a po té se spontánně připojili další občané, kteří byli přítomni. Na závěr slavnosti zahrála opět slečna Magda Piskačová na housle státní hymnu, zastupitelé obce jí předaly květiny a též paní ředitelce základní školy Haně Hertlové. Po té pan starosta pozval přítomné do přísálí obecního domu, kde byla připravena výstava dobových i současných fotografií obce z obecní kroniky a na tradiční řemeslnický jarmark, který v sále pořádaly členky ZO ČSŽ. Na jarmark se sjeli prodejci z okolí, stánků sice bylo méně než v jiných ročnících kvůli nemocem, ale návštěvníci si oblíbenou akci nenechali ujít. Vybírat mohli z keramického zboží, perníčků, mýdel, vonných svíček, šitých textilních výrobků, výrobků z papírových ruliček, látkových trpaslíků a mnoha dalších výrobků. Velký zájem byl též o pěkné výrobky dětí ze školní družiny.

   Ke stému výročí založení republiky se bude v Rozsochatci ještě konat 18. listopadu v sále obecního domu beseda pro širokou veřejnost.

/Lenka Hyršová/