Pálení čarodějnic 2019

Pálení čarodějnic se v naší obci stalo tradicí. Připravují ho členové SDH v Rozsochatci. Hranici postavili u fotbalového hřiště a o čarodějnici na vrchol se postarali mladí hasiči. Pro všechny přítomné, děti i dospělé, byla od 18 hodin připravena zábavná stezka s plněním úkolů. Také tu připravili mladí hasiči se svými kamarády. Letos si přišlo zasoutěžit přes sedmdesát soutěžících. A z nich byli potom vylosováni tři, kteří obdrželi malou cenu, ostatní soutěžící dostali sladkou odměnu. Jako každý rok byla vyhlášena a vyhodnocena soutěž ,,O nejkrásnější čarodějnici". Letos obhájila loňský titul Kristýnka Jeřábková, protože vyhrála i v loňském roce. Pěkné odměny byly připraveny nejen pro vítěze, malou odměnu dostaly i ostatní masky.

Po vyhodnocení byla zapálena hranice s čarodějnicí.

Počasí nám letos nepřálo, ještě hodinu před zahájením soutěží chvíli pršelo. Během celé akce bylo zajištěno občerstvení a uzenina na opékání.