Oprava poškozené sochy sv.Jana Nepomuckého v Rozsochatci

 

V květnu 2008 se podařilo v Rozsochatci po deseti letech obnovit Poutní slavnost ke cti sv.Jana Nepomuckého. Konala se přímo u jeho sochy na hrázi zámeckého rybníku. Ovšem již ke konci následujícího měsíce se do obce přihnala silná bouřka s vichřicí a kromě jiného se polámaly dvě lípy, které byly vysazeny přímo u sochy. Při pádu stromů došlo k velkému poničení sochy, rozlomila se na čtyři větší kusy a čtyřicet zlomků.

Patron vod a místních občanů stál na tomto místě pravděpodobně od roku 1714(datum je na soše vytesáno). Podle dochovaných záznamů byl k soše položen po požáru zámku 26.12.1872, ještě oltářní kámen ze zámecké kaple, která byla ohněm zničena. To však vyvrací restaurátor pan Máša z Přibyslavi, který přijel prohlédnout trosky sochy. Zastává názor, že se nejedná o oltářní kámen, ale jde pouze o nějaký schod do kaple a došlo k omylu při zaznamenání této události. Zjistil však jinou zajímavost, že socha byla v minulosti natřena barvami. Plášť měl mít barvu červenou, krajkový lem roucha byl stříbrný a spodek sochy černý.

Bohužel v minulosti nebyla socha zapsána na seznam historických památek, proto úhrada opravy měla zůstat na obci. Dle odhadu pana Máši by oprava akreditovaným restaurátorem stála přibližně 200.000,-Kč, což by z rozpočtu obce nebylo možné uhradit. Proto fragmenty byly nejprve odvezeny k panu Mášovi do Přibyslavi a byly zakonzervovány, nežli došlo k rozhodnutí, jak s nimi bude naloženo.

Zastupitelé obce na konec rozhodli, že socha nebude i nadále zapsána mezi historické památky a bude ji tedy moci opravit i neakreditovaný restaurátor za nižší částku. Tohoto úkolu se ujal pan Bárta v Dolní Krupé. Dále se obci podařilo získat grant ve výši 49.250,-Kč, což uhradí 50% celkové ceny 98.500,- za opravu sochy. Jedná se o grant z programu ČSOB a Poštovní spořitelny pro podporu regionů, vyhlášený nadací VIA a ČSOB a.s.V současné době provedl místní občan pan Petr Zadina nejst. s rodinou přípravné práce na podstavci pod sochu. Vystavěl ho z kamene dovezeného z lomu v Pohledu a na vršek usadil původní podstavec. Na jaře příštího roku dojde k přenesení i samotné opravené sochy. V květnu 2011 při tradiční Poutní slavnosti bude socha slavnostně nově vysvěcena.

/Lenka Hyršová/