V Rozsochatci nám znělo lovecké troubení.

   Na závěr roku se v Rozsochatci sešli lidé 29. prosince v sále obecního domu, aby si poslechli koncert hudebního souboru z Vysočiny- „Trubačů z Liščího vršku“, ve složení Miloslav Ulrich, Soňa Dufková, Alena Dobrá, Marek Vágner, Michaela Formanová a Milan Čech. Slovem programem provázel umělecký vedoucí trubačů pan Miloslav Ulrich. Na úvod zahráli vítací skladbu z mysliveckého honu, průběh honu pak přiblížil pan Milan Čech, který krátce promluvil i o skladateli lovecké hudby Josefu Selementovi, či o hubertských mších. Hudebníci zahráli též tři vánoční koledy, které si mohli s nimi přítomní také zazpívat, pak následovaly skladby vybrané ze současné lovecké hudby české i slovenské, ale rovněž od starých mistrů z přelomu 17. a 18. století. Diváci trubače odměnili dlouhým potleskem.

   Trubači původně vystupovali pod hlavičkou OMS (okresní myslivecký spolek) Havlíčkův Brod, pod současným názvem začali vystupovat později. Skladby v jejich podání zazněly v letošním roce například na Memoriálu Richarda Knolla, což je vrcholová kynologická soutěž, nebo na Festivalu lovecké hudby na nádvoří hradu Křivoklát, ale účastní se i mnohých soutěží. Úspěšně reprezentovali na mezinárodní Česko-Slovenské soutěži trubačů, jejíž III. ročník se letos konal 3. června na Slovensku v Hronseku u Banské Bystrice, kde se umístili na 3. místě z 22 soutěžících souborů.

    Akci pořádali zastupitelé obce ve spolupráci se spolkem myslivců při Statku Lesolg,s.r.o.

 

/Lenka Hyršová/