Dětský den s myslivostí.

                          Dětský den s myslivostí.

 

    Myslivecké sdružení Rozsochatec-Čachotín a Statek Lesolg s.r.o. připravili na sobotní odpoledne 14. května 2022 po dvouleté covidové pauze již sedmý ročník Dětského dne s myslivostí. Akce plná soutěží s mysliveckou tématikou se konala opět v zámeckém parku v Rozsochatci, který k této příležitosti otevřela veřejnosti paní Jitka Greifová. Úvodní slovo pronesli pan Jaroslav Halák a Monika Fárka, kteří všechny přivítali a seznámili je s programem. Celý program provázeli svými skladbami Trubači z Liščího vršku. Na úvod na akci vystoupil místní country taneční soubor Koťata doplněný i dospělými členy souboru K&K pod vedením paní Dagmar Opršalové s několika country tanci.

      Během celého odpoledne děti procházely jednotlivá soutěžní stanoviště, kde poznávaly stopy a trofeje zvěře, poznávaly dřeviny, hledaly zvěř dalekohledem v parku, střílely ze vzduchovky, malovaly anebo si zahrály skákacího panáka, lovili rybičky, či prolézaly noru a hledaly zvířátka. Děti za splněné úkoly dostaly drobné odměny.

    Dalšími body hlavního programu bylo přiblížení sokolnictví sokolníkem panem Václavem Augustinem, který představil některé dravce a poutavě o nich povyprávěl. Zájemci se s dravci též vyfotili. Chovatelé představili některá plemena loveckých psů. Konaly se i oblíbené vyjížďky na koních zámeckým parkem pro děti, které připravily členky Jezdeckého klubu při Statku Lesolg, o které byl tradičně velký zájem. Také byla malá módní přehlídka doplňků z kožešin ulovené zvěře.

   Akce měla přiblížit dětem význam lesa a myslivosti, především zvyků a tradic, které byly zapsány na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. Pomocí soutěží, poutavého výkladu a praktických ukázek vrací místní myslivecké sdružení pozornost dětí k okolní přírodě, k tomu jak se v ní mají chovat a jak jí mají chránit.

     Pro přítomné bylo připraveno občerstvení. Všem, kteří v hojném počtu přišli, se myslivecké odpoledne líbilo, vydařilo se též pěkné letní počasí.

/Lenka Hyršová/