Dětský den s myslivostí.

 

    Myslivecké sdružení Rozsochatec-Čachotín při Statku Lesolg s.r.o. připravilo na sobotní odpoledne 27. května 2017 již třetí ročník Dětského dne s myslivostí. Akce plná soutěží s mysliveckou tématikou se konala opět v zámeckém parku v Rozsochatci, který k této příležitosti otevřela veřejnosti paní Jitka Greifová. Za její vstřícnost poděkoval pan Jaroslav Halák během úvodní řeči, ve které všechny přivítal a seznámil je s programem. Celý program provázeli svými skladbami Trubači z Liščího vršku.

   V letošním roce pozvali myslivci sokolníky z obory Žleby Ondřeje a Lenku Pelikánovi, kteří dětem a ostatním přítomným názorně představili nejznámější dravé ptáky. Některé bylo možné vidět také v letu, či při lovení na návnadu. Dětem se velice líbilo poutavé vyprávění nejen o dravých ptácích, sokolníci je seznámili rovněž s tím jak se chovat v přírodě, kdy se zvířátka zachraňují a kdy naopak by jim zásah člověka spíše ublížil. Během povídání a ukázek přítomní sokolníky a jejich svěřence odměňovali potleskem. U některých ukázek se mohli zapojit dobrovolníci, děti si mohly ptáky pohladit a na závěr se s nimi též vyfotit.

   Během celého odpoledne mohly děti procházet jednotlivá soutěžní stanoviště, kde poznávaly stopy a trofeje zvěře, poznávaly dřeviny, zahrály si myslivecké pexeso, hledaly zvěř dalekohledem v parku, střílely ze vzduchovky, malovaly anebo si zahrály skákacího panáka. Děti za splněné úkoly dostaly drobné sladké odměny a vyřezávané zvířátko. Soutěžní úkoly splnilo více jak sedm desítek dětí.

  Další ukázky se ujal lesní dělník pan Josef Žaloudek, který názorně vysvětlil a předvedl, jak se správně kácí strom motorovou pilou a kdy a kde se používají při kácení klíny a jiné pomůcky.

   Jako poslední bod hlavního programu připravily členky Jezdeckého klubu při Statku Lesolg pro děti projížďky na koních zámeckým parkem, o které byl velký zájem, a děti se nemohly nabažit.

   Akce měla přiblížit dětem význam lesa a myslivosti, především zvyků a tradic, které byly zapsány na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. Pomocí soutěží, poutavého výkladu a praktických ukázek vrací místní myslivecké sdružení pozornost dětí k okolní přírodě, k tomu jak se v ní mají chovat a jak jí mají chránit.

     Pro přítomné připravil občerstvení pan Martin Štěpán. Všem, kteří v hojném počtu přišli, se myslivecké odpoledne líbilo, vydařilo se též pěkné letní počasí.

/Lenka Hyršová/