Den otevřených dveří v Domě pro seniory

V Rozsochatci bude otevřen Dům pro seniory.

  V pátek 21. října se v Rozsochatci uskutečnil, před oficiálním uvedením do provozu, Den otevřených dveří v Domě pro seniory za přítomnosti hostů, mezi nimiž byli za PWB Stavby s.r.o. pánové Václav Brečka a Václav Prášek, za ČSOB ředitel Bc. Richard Vostrý a Stanislav Joukl, projektant a stavební dozor pan Ing. Michal Topolovský. Dále přijeli též starostové z okolních obcí pan Ing.Tomáš Škaryd starosta města Chotěboře, pan Václav Lacina z Horní Krupé, pan Milan Tichý z Dolní Krupé, pan Petr Zadina z Radostína a pan Ing. Jiří Kunc z Lípy. Starosta obce pan Jaroslav Krédl všechny přítomné přivítal. Po té zahráli na flétničkách žáci z místní ZŠ ,pod vedením paní učitelky Jany Krédlové, několik písniček. Následovalo slavnostní přestřižení pásky, o které se rovným dílem podělili zástupce firmy PWB pan Václav Prášek, ředitel ČSOB pan Bc. Richard Vostrý, projektant pan Michal Topolovský a starosta obce pan Jaroslav Krédl. Příležitost k prohlídce prostor využili během celého dne též místní občané. Pro návštěvníky připravily členky ZO ČSŽ v Rozsochatci drobné občerstvení a na panelech byly vystaveny fotografie z průběhu stavby.

  Aby se mohla uskutečnit tato malá slavnost, proběhla na samém začátku v roce 2014 nejprve v obci anketa o výstavbě Domu pro seniory. Mezi občany, kteří mají zájem o dění v obci a svůj názor v anketě vyjádřili, převažovaly kladné ohlasy na výstavbu Domu pro seniory. Následně se zastupitelé obce proto pokusili o získání finanční podpory v rámci projektu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015“. Tento projekt vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj a podařilo se získat dotaci ve výši 4,3 mil. Kč.  Stavba domu byla započata 2. října 2015 firmou PWB Stavby s.r.o., která byla vybrána v řádném výběrovém řízení. Stavebním dozorem byla pověřena firma Projekt efekt s.r.o. z Havlíčkova Brodu, která byla rovněž vybrána ve výběrovém řízení. Dotace musela být vyčerpána do konce roku 2015, kdy byla postavena hrubá stavba. V roce 2016 byla již stavba financována částečně z obecního rozpočtu a z úvěru u ČSOB a.s. v Havlíčkově Brodě ve výši 4,5 mil. Kč. Celkové náklady činily cca 10 mil. Kč. V budově je celkem osm bytů, dva mají zastavěnou plochu 49 m2, ostatní cca 36 m2. Všechny jsou vybaveny kuchyňskou linkou, včetně sporáku, koupelnou a WC a přístup je ke všem bytům bezbariérový. Žadatelé o byt musí splňovat především věkovou hranici 65 let a více. Přednost budou mít občané z Rozsochatce, neobsazené byty pak budou moci být pronajaty též zájemcům z okolí. Výše nájemného bude činit 57,20 Kč/m2. Obyvatelé domu budou moci využívat služeb Oblastní charity v Havlíčkově Brodě například na dovoz obědů apod. Druh služeb se upraví podle zájmu nájemníků.

    Na pozemku se nachází rovněž pergola se zahradním nábytkem, náklady na její výstavbu byly částečně hrazeny z dotačního titulu Ministerstva zemědělství, z programu „Udržování a obnova kulturního dědictví venkova“, předmětem dotace byla „Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku“.

   O nadcházejícím víkendu se ještě uskuteční konečné úpravy pozemku náležejícímu k Domu pro seniory. Zapojí se obecní zastupitelé společně s místními spolky. V rámci projektu neziskové organizace Sázíme stromy,  z.ú., která se zabývá ozeleňováním obecních prostranství, bude dodána zdarma zeleň, která bude na pozemku vysazena a minimálně pět let udržována ve stejném složení (pokud by některá rostlina uhynula, bude muset být nahrazena tou samou). Nezisková organizace připravila plánek a rozmístění jednotlivých stromů, keřů či okrasných rostlin. Výsledkem by mělo být nejen příjemné prostředí pro obyvatele domu, ale též návrat k původním rostlinám a dřevinám, typickým pro tento ráz krajiny a nadmořskou výšku.

   Po kolaudaci stavby se byty během tří měsíců pronajmou. První nájemníci by tak mohli v nových bytech oslavit již letošní vánoční svátky.

/Lenka Hyršová/