Adventní představení.

                                           Adventní představení v Rozsochatci.

    Obecní úřad, Český svaz žen, ZŠ a mladí hasiči v Rozsochatci každý rok připravují v adventním čase různé kulturní akce pro občany. V letošním roce 14. prosince se v sále obecního domu všichni sešli, aby shlédli reprízu úspěšného scénického představení Divadelní Rybovky- autorské  verze České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, které sehrál Smíšený pěvecký soubor Doubravan s Divadelním spolkem Schod a Východočeským akademickým orchestrem v režii paní Dagmar Kozubové.

   Celé představení zahájil krátkým uvítáním a představením účinkujících starosta obce pan Dušan Svoboda, průvodní slovo během vystoupení pak měl sbormistr a dirigent pan Jakub Pikla. Představení sklidilo zasloužený dlouhý potlesk, po kterém se diváci dočkali ještě malého přídavku v podobě vánoční koledy „Narodil se Kristus Pán“, kterou si všichni společně zazpívali.

    K navození vánoční atmosféry přispěla rovněž výstava vánočních dekorací od členek Svazu žen a spoluobčanů.

/Lenka Hyršová/