Granty 2013 a budování v obci

Jak lze využít dotace i v malé obci

 

V Rozsochatci se v roce 2013 podařilo zažádat a následně zrealizovat hned několik vypsaných grantů a tím i vylepšit život občanům v obci. První z využitých dotací byla vypsána z SZIF(Státní zemědělský intervenční fond, který zprostředkovává čerpání finanční pomoci z EU) v rámci Královské stezky a byla použita na úpravu fotbalového hřiště, kde bylo instalováno zavlažování během letních měsíců. Fotbalové hřiště je využíváno v obci nejen sportovci, ale též dalšími obecními spolky k pořádání různých kulturních akcí.

Další dotace vypsaná ze SZIF z Programu obnovy venkova byla použita na zateplení budovy ZŠ a na vybudování dětského hřiště v prostorách za zahradou mateřské školky. Hřiště má několik nových herních prvků a je spojeno s oddechovým místem vybudovaným v roce 2012 v rámci projektu Cesty poznání, kde byla zrealizována naučná stezka v rámci členských obcí MAS Královská stezka. Je zde umístěna tabule s popisem a fotografiemi naší obce. Cesty poznání propojují tři MAS a mají za cíl propagovat náš region a přiblížit ho veřejnosti.

V roce 2012 získala obec ocenění v soutěži Vesnice roku 2012, oranžovou stuhu a zároveň příslib čerpání výhry 600.000,- v podobě některého grantu vypsaného v roce 2013 MMR(Ministerstvo pro místní rozvoj). Výhra byla použita částečně na úpravu školního dvora u ZŠ, kde bylo vybudováno víceúčelové hřiště, umělý povrch, záchytné sítě, umístěn herní prvek a celý prostor okolo byl upraven. Druhá část výhry byla použita na vybudování veřejného osvětlení pro budoucí parcely v lokalitě Nové Dvory 1, zde se zasíťovává prozatím šest stavebních parcel.

Poslední úspěšnou akcí v roce 2013 bylo využití grantu z POVV (Program obnovy venkova Vysočiny) na úpravu komunikace u obecního domu (hostince). Byla zde nasklonována komunikace směrem od budovy a položen nový asfaltový povrch. Důvodem úpravy bylo zajištění bezpečného pohybu podél frekventované silnice.

Přiloženy jsou fotografie i z budování v obci v předešlých letech. Obecní zastupitelé a zájmové spolky v obci chystají na jaro kulturní akci, která všechny úspěšně realizované grantové projekty představí i široké veřejnosti. Celá prezentace proběhne zábavnou formou a zapojit se budou moci děti i dospělí. Konkrétní datum a program budou zveřejněny v prvním čtvrtletí 2014.

/Lenka Hyršová/