Dětský den s myslivostí

Červen - měsíc myslivosti

Dětský den s myslivostí pořádalo Myslivecké sdružení Rozsochatec- Čachotín dne 6. června 2015 v zámeckém parku v Rozsochatci.

Cílem akce bylo co nejlépe pomocí soutěží, přednášek a praktických ukázek přiblížit dětem význam lesa a myslivosti, především zvyků a tradic, které byly mimo jiné zapsány na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky.

Sobotní odpoledne zahájili trubači a úvodního slova se ujal pan Jaroslav Halák. Pro děti byly připraveny soutěže - poznávání stop a trofejí zvěře, poznávání dřevin, myslivecké pexeso, hledání zvěře dalekohledem, střílení ze vzduchovky a házecí panák. Děti za splněné úkoly dostaly odměnu - bonbony, lízátko a vyřezávané dřevěné zvířátko.

Ukázku a povídání o myslivecké kinologii připravil Ing. Jan Votava st.. Představil dětem plemena loveckých psů, předvedl se svým psem aport, čekanou a dohledávání. Další ukázkou bylo vábení zvěře, které se ujal pan Havel, a neméně zajímavé bylo sokolnictví pana Augustina. Závěr ohlásili opět trubači.

Pro žíznivé a hladové připravil občerstvení pan Martin Štěpán. Všem přítomným se myslivecké odpoledne líbilo a těšíme se na druhý ročník.

/text Marcela Vašáková, foto Jan Vomlel/