Vítání občánků

 

Nedělní odpoledne 6. listopadu se stalo slavnostním pro rodiny dvou nových občánků Rozsochatce, narozených v druhém pololetí roku 2011. Pan starosta Václav Havelka přivítal ve velké zasedací místnosti obecního úřadu mezi občany obce Vendulu Dobrovolnou a Matyáše Jeřábka za asistence hospodářky obce paní Dany Šrámkové. Obě děti při té příležitosti obdržely vkladový list u Poštovní spořitelny ve výši 3000,- Kč a maminkám byly předány kytičky. Kulturní část akce připravila paní ředitelka místní základní školy Lenka Mudrochová s žáky. Na závěr proběhlo focení u kolébky dětí a jejich nejbližších do obecní kroniky. Obě rodiny též obdržely na památku CD s fotografiemi z nedělní slavnosti.

/Lenka Hyršová/