6. 2. 2010 Beseda nad obecní kronikou

V sobotu 6.2.2010 uspořádala místní knihovna v Rozsochatci besedu nad obecní kronikou s kronikářkou obce Lenkou Hyršovou, která si připravila povídání o historii pamětní knihy a o popisných číslech Rozsochatce. Zájemci si mohli prohlédnout fotografické přílohy věnované popisným číslům a k nahlédnutí byly i tři díly obecní kroniky. Protože návštěvníků nebylo mnoho, sesedli se kolem kronikářky a též přidávali své vzpomínky. Čas vyměřený pro besedu uběhl velmi rychle a zúčastnění by se rádi sešli i nad některým dalším tématem z minulosti jejich obce. Atmosféru besedy zachytily na fotografiích T.Hyršová a T.Pešoutová.

Fotografie z akce zde..