Rozsochatcem kolem dokola

Rozsochatcem kolem dokola

 

Obec Rozsochatec, místní spolky ZO ČSŽ, TJ SOKOL a SDH spolu s Honitbou Rozsochatec-Čachotín uspořádali na sobotu 31. května od 13.30 hod. akci nazvanou "Rozsochatcem kolem dokola". Cílem akce bylo veřejnosti představit nově vybudované projekty z posledních let (dětské hřiště, postavené u zahrady MŠ, rekonstrukce sociálního zařízení a dovybavení v MŠ, školní dvůr, zateplení a též dovybavení v ZŠ, oprava fotbalových kabin a zavlažování hřiště), součástí bylo též odpoledne otevřených dveří v místní MŠ s prohlídkou prostor a možností nahlédnutí do fotoalb a ZŠ. V budově školy byla též připravena prohlídka všech prostor s promítáním fotografií z činnosti ZŠ, s výstavou historických fotografií, které zapůjčili občané a některé z nich již byly dávno zapomenuty, výstava keramických výrobků žáků, k jejich výrobě používají svojí vlastní pec na vypalování keramiky a ukázka dalších školních prací s některými se účastnili žáci soutěží. Zpřístupněn byl též školní dvůr, či nová dílnička využívaná při vyučování.

Hravou formou byla připravena stezka se soutěžními stanovišti, která procházela obcí. Start byl u budovy obecního úřadu od 13.30 do 15.00 hod. Startovalo 24 rodinných a přátelských týmů. Každý tým obdržel soutěžní kartičku ke sbírání bodů za plnění soutěžních úkolů a plánek trasy s popisem nově vybudovaných projektů. Trasa se skládala z pěti stanovišť a cíl byl na fotbalovém hřišti. V ZŠ byly připraveny otázky související s výstavou o historii a z poznávání bylin, následně se procházelo zámeckým parkem, kde soutěžící poznávali zvířata, zvířecí stopy anebo si mohli vyzkoušet střelbu na různé terče, na závěr na fotbalovém hřišti byla připravena soutěž v hodu „starostovou holínkou“ a provedena ukázka nového zavlažování. Soutěžní trasa však nebyla podmínkou účasti na akci, někteří navštívili jen stanoviště, která je zajímala, ovšem bez sladké odměny na závěr.

Součástí akce byla rovněž oslava Dne dětí, proto na ně na konci čekala nejen čokoládová medaile, ale i skákací hrad a soutěže se sladkými odměnami. Pro dospělé bylo připraveno posezení či taneček s kapelou MUDrBEND a bohaté občerstvení. I přes vrtkavé počasí se akce vydařila a účastníci se nejen dobře pobavili, ale dozvěděli se též něco nového o své obci.

Důvodem k oslavě byl i úspěch místního družstva žen SDH, které se účastnily v Havlíčkově Brodě okresního kola hasičské soutěže a v podvečer se vrátily s pohárem za 3. místo. V soutěži jednotlivců pak uspěla z našeho družstva nejlépe Tereza Pešoutová, která se umístila na 4. místě a reprezentovat pojede v červnu na krajské kolo do Petrovic u Třebíče.

/Lenka Hyršová/