Setkání seniorů z DS Krupsko

 

Jako každý rok v tomto čase, připravil Dobrovolný svazek obcí Krupsko setkání svých seniorů. V sobotu 3. listopadu se toto setkání uskutečnilo v obci Rozsochatec. Na přípravách se podíleli zejména obecní zastupitelé a pomohly jim i členky místní organizace svazu žen. Do DS Krupsko patří obce Dolní Krupá, Horní Krupá, Olešná, Radostín, Rozsochatec a Skuhrov, obce se střídají dle možností již pět let v pořádání každoročního setkání seniorů. V Rozsochatci se setkání uskutečnilo po druhé. Akce byla zahájena v 14.00 přípitkem, který pronesl starosta obce Rozsochatec pan Václav Havelka a spolu s ostatními starosty pozvedli skleničku na připití s občany. Následovalo vystoupení žáků ZŠ a MŠ Rozsochatec a pak již k tanci i poslechu hrála "Chotěbořská kapela" pod vedením pana Dlouhého. Zajištěno bylo bohaté občerstvení i svoz seniorů z okolních obcí autobusem. Odpoledne se neslo v příjemné atmosféře a všem se líbilo.

/Lenka Hyršová/