Soutěž Česko - Slovenský guláš

 

Zastupitelé obce Rozsochatec připravili na večer v pátek 3. října pro spoluobčany sousedské posezení zpestřené soutěží Česko - Slovenský guláš. Nejprve přítomné přivítal starosta pan Václav Havelka v sále obecního domu a odstartoval klání mezi kuchaři. Za Česko soutěžil Marian Polanský a za Slovensko Antonín Repka. Všichni, kdo se dostavili, obdrželi soutěžní vzorky obou soutěžících, aniž by věděli, který vzorek patří, kterému kuchaři. Poté pomocí plastových žetonů hlasovali pro guláš, který jim více chutnal. Po nelehkém rozhodování ve vyrovnaném boji, kdy byl výsledek 37:37, bylo nutné losování k vyhlášení vítěze. Vítězem se stal místní Marian Polanský, obdržel od pořadatelů mistrovskou vařečku a kuchyňské hodiny. V průběhu soutěže pan starosta též zhodnotil práci obecního zastupitelstva, které téměř ve stejném složení v obci pracovalo dvě volební období, poděkoval místním spolkům, ředitelství ZŠ a MŠ a obecní kronikářce za spolupráci při pořádání kulturních akcí v obci, při úpravách a prezentaci obce. Následovala volná zábava. K posezení hrál pan Josef Fuksa na varhany a někteří přítomní si i zatančili. Místní zastupitelé udělali soutěží příjemnou pomyslnou tečku za končícím volebním obdobím.

/Lenka Hyršová/