Dětský den s myslivostí

Myslivecké sdružení Rozsochatec-Čachotín při Statku Lesolg s.r.o připravilo na sobotní odpoledne 28. května 2016 v zámeckém parku v Rozsochatci druhý ročník Dětského dne s myslivostí.

Úvodního slova se ujal pan Jaroslav Halák, který všechny přivítal a seznámil je s programem. Po té zábavné odpoledne zahájili Trubači z Liščího vršku. Následovalo povídání o myslivecké kynologii, které si připravil Ing. Jan Votava st.. Představil posluchačům plemena loveckých psů, myslivci se svými psi předvedli aport, čekanou a dohledávání. Dále pan Vladimír Havel názorně ukázal vábení zvěře a pan Václav Augustin promluvil o sokolnictví a představil své ptačí svěřence. Mezi ukázkami mohly děti procházet jednotlivá soutěžní stanoviště, kde poznávaly stopy a trofeje zvěře, poznávaly dřeviny, zahrály si myslivecké pexeso, hledaly zvěř dalekohledem v parku, střílely ze vzduchovky, malovaly a nebo si zahrály házecího panáka. Děti za splněné úkoly dostaly drobné sladké odměny a vyřezávané zvířátko. Soutěžní úkoly splnilo více jak šest desítek dětí. Závěr ohlásili opět trubači.

Akce měla přiblížit dětem význam lesa a myslivosti, především zvyků a tradic, které byly zapsány na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. Pomocí soutěží, poutavého výkladu a praktických ukázek vrací místní myslivecké sdružení pozornost dětí k okolní přírodě, k tomu jak se v ní mají chovat a jak jí mají chránit.

Pro přítomné připravil občerstvení pan Martin Štěpán. Všem, kteří v hojném počtu přišli, se myslivecké odpoledne líbilo a dojem z příjemně stráveného času nepokazila ani zatažená obloha v druhé části akce.

/Lenka Hyršová/