Vynášení "SMRTI"

Stejně jako v loňském roce jsme se sešli v sobotu před "Smrtnou nedělí",abychom se rozloučili se zimou a společně tak přivítali očekávané jaro.Jarní a radostnou náladu mělo i sluníčko,které nám jako na objednávku mile hřálo a tak se i naše oko mohlo potěšit pohledem na děvčata v krojích,která za zpěvu:"Smrt nesem ze vsi...." vynesla "Moranu"za vesnici,kde byla spálena.Průvod s děvčaty nesoucí létečko se vrátil k obecnímu domu. Zde v sále proběhl jarmark,kde bylo možné si prohlédnout a za dobrovolný příspěvek i zakoupit drobné dekorační předměty,vztahující se k jaru a blížící se době velikonoční.Zároveň zde byly vystaveny i obrázky ze života lidí v MALAWI,která je jednou z chudých zemí uprostřed Afriky.

Bylo zde možné i shlédnout dokument o misijní cestě do této země.Výtěžek z akce,který byl štědrý : 4 041 Kč, poputuje na účet Papežského misijního díla-na projekty pomoci do chudých zemí,jako je Malawi,Uganda,Bangladéš.Více o těchto projektech se dozvíte na stránkách WWW.misijnidila.cz Chci poděkovat všem děvčatům které v krojích vynesly již po několikáté "SMRT." Poděkování patří také všem dárcům a i těm, kteří pomáhali při přípravě nebo při výrobě dárkových předmětů. Upřímné díky a ujištění od lidí nejen z Malawi-Děkujeme a modlíme se za vás a vaši zemi.
Marie Zadinová