Vítání občánků

První adventní neděle nemusí být spojená jen s vánočními tradicemi. V Rozsochatci se tento den stal slavnostním díky vítání nových občánků narozených v roce 2010. V letošním roce se zde narodili čtyři noví občánci. Slavnostního přivítání se zúčastnili se svými nejbližšími dva Kateřina Křivská a Daniel Polanský. První letošní občánek Lukáš Mutl se s rodiči z obce odstěhoval a Ester Kubátovou navštívili zástupci obce přímo v rodině.

Vítání občánků se konalo 28. 11. 2010 ve velké zasedací místnosti obecního úřadu. Průvodního slova se ujala paní Miluše Dobrovolná, která po úvodní řeči miminka i rodiče představila starostovi obce panu Václavu Havelkovi a předala mu slovo. Občánky přivítaly i děti z místní ZŠ několika písničkami, hudební doprovod jim zajistila paní ředitelka Lenka Mudrochová. Po té předaly děti maminkám kytičky a miminkům dárečky od obce. Následoval podpis rodičů do pamětní knihy a focení u kolébky. Každá rodina dostane ze slavnosti i CD s fotografiemi.

/Lenka Hyršová/