27. května - vítání občánků

V Rozsochatci jsme přivítali nové občánky.

 

   Na nedělní odpoledne 27. května připravili zastupitelé obce Rozsochatec malou slavnost k přivítání nových občánků. Mezi občany obce se zapsaly dvě děvčátka Eliška Holubcová a Vendula Polívková a dva chlapci Adam Minařík a Hynek Pešek. K dětem, rodičům a jejich blízkým nejprve promluvila hospodářka obce paní Dana Šrámková, poté se uvítací řeči ujal starosta obce pan Jaroslav Krédl. Na slavnosti nechybělo ani kulturní vystoupení děvčat z místní základní školy pod vedením paní ředitelky Hany Hertlové. Následně se rodiče zapsali do pamětní knihy obce. Děvčata předala maminkám kytičky a novým občánkům vkladní knížku, na které byl první vklad v hodnotě 3000,-Kč a hračku. Dárky věnovalo obecní zastupitelstvo v Rozsochatci. Na závěr proběhlo fotografování rodin u kolébky. Ze slavnosti obdržela od obce též každá rodina na památku CD s fotografiemi.

/Lenka Hyršová/