Ceny z krajského kola Vesnice roku 2012 předány

 

Včerejší den 26. července 2012 se stal slavnostním nejen pro všechny oceněné z krajského kola Vesnice roku 2012 kraje Vysočina, ale především pro občany obce Křižánek "pod Devíti skalami". Tato obec v letošním roce krajské kolo vyhrála a obdržela zlatou stuhu, kterou za všechny místní občany převzal pan starosta Jan Sedláček. Ceremoniál předávání jednotlivých cen byl zahájen v 11.00 hodin českou hymnou. Mezi gratulanty obci Křižánky figurovali zástupci ministerstev, spolků, měst a obcí, zástupci parlamentu a především předseda Senátu PČR Milan Štěch. Při této příležitosti bylo předáno i deset ocenění za vzornou péči o pomníky padlých ze světových válek. Pořadí vítězů krajského kola soutěže Vesnice roku 2012 v Kraji Vysočina :

Zlatá stuha – krajský vítěz

Obec: Křižánky, okres: Žďár nad Sázavou

Modrá stuha – za společenský život

Obec: Jakubov u Moravských Budějovic, okres: Třebíč

Bílá stuha – za činnost mládež

Obec: Martínkov, okres: Třebíč

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Obec: Rozsochatec, okres: Havlíčkův Brod

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí

Obec: Myslibořice, okres: Třebíč

Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích

Obec: Jiřice, okres: Pelhřimov

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova

Obec: Vysoké Studnice, okres: Jihlava

 

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny

Obec: Želetava, okres: Třebíč

 

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky

Obec: Ořechov, okres: Žďár nad Sázavou

 

Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce

Obec: Jámy, okres: Žďár nad Sázavou

 

Diplom za společenský život

Obec: Hodice, okres: Jihlava

 

Diplom za zachování venkovského dědictví

Obec: Vepříkov, okres: Havlíčkův Brod

 

Diplom za neustálé zlepšování občanské vybavenosti

Obec: Vilémovice, okres: Havlíčkův Brod

 

Čestné uznání za systematický rozvoj obce

Obec: Bory, okres: Žďár nad Sázavou

Čestné uznání za rozvoj místních částí

Obec: Libice nad Doubravou, okres: Havlíčkův Brod

 

Obec Křižánky postupuje do celostátního kola, které proběhne v měsíci srpnu. Není však jediná, do celostátních kol postupují i držitelé Zelené stuhy- za péči o zeleň a životní prostředí obec Myslibořice a držitelé Oranžové stuhy- za spolupráci obce a zemědělského subjektu obec Rozsochatec. Tyto dvě obce již budou soutěžit pouze v části, za kterou obdržely stuhu.

Program v Křižánkách doplnilo vystoupení dětí z místní základní a mateřské školy s pásmem Otevírání studánek a malou ukázku ze svého představení přítomným zahrál místní spolek divadelních ochotníků LAVINA, kteří vystupují i v okolních obcích. Po ukončení oficiální části akce, následovala volná zábava, k dobré pohodě přispělo výborné občerstvení a k tanci a poslechu hrála kapela TATA BAND. Velice inspirující byla procházka po pěkně upravené obci, kde se křižánečtí mohou chlubit mnoha úspěšnými projekty.

Prezentace v celostátním kole bude mnohem náročnější a bude trvat čtyři hodiny, proto bude vítána každá pomoc, či nápad ze strany občanů. Proběhne opět úklid obce a vysíkání travin, kde bude za potřebí účast většího počtu pomocníků. Snad se to podaří, i když je zrovna doba dovolených. K získání Oranžové stuhy náleží též finanční dar ve výši 50.000,- věnovaný Krajem vysočina a získání grantu pro rok 2013 ve výši 600.000,- Kč od vyhlašovatelů soutěže. Za loňskou Bílou stuhu obec Rozsochatec obdržela též tyto dary, z nichž probíhá oprava v sále obecního domu (oprava podlahy, malování atd.) a bude opravena páteřní komunikace od splavu, přes náves za popisná čísla tzv „ke skále“, i komunikace v chatové oblasti proti nádraží, poničená přívalovým deštěm v měsíci květnu 2012, bude upravena. V celostátním kole obce hrají o získání grantu ve výši 1.000.000,- Kč. Hodnotící komise naší obec navštíví v týdnu od 13.8. do 17.8. 2012.

/Lenka Hyršová/