Prezentace k soutěži Vesnice roku 2009 v Rozsochatci

V letošním roce je to již po třetí, za existence soutěže Vesnice roku, kdy se naše obec pokusila získat některé z ocenění udělovaných v této soutěži. Odměnit tak snahu obecních zastupitelů, spolků i samotných občanů o co nejlepší život v naší vesničce. V loňském roce se nám podařilo získat Diplom za vzorné vedení kroniky, můžeme doufat, že i letos snad nějaké ocenění získáme. Je za tím však mnoho hodin dobrovolné práce všech, např. vloni se umístila na 1.místě krajského kola a na 2. místě celostátního kola malá obec Pikárec, čemuž ovšem předcházelo 13 let příprav a postupného sbírání jednotlivých diplomů a stuh udělovaných za různé oblasti života v této obci.

26.5.09 přijela do Rozsochatce hodnotící komise. Před budovou obecního úřadu je přivítal starosta obce Václav Havelka a seznámil je s průvodci po naší obci a prezentaci jimiž byli dva členové obecního zastupitelstva, hospodářka obce a kronikářka. První zastávka byla v místní knihovně, následovala prohlídka zahrady u mateřské školy, kde měly děti připravený krátký kulturní program. Po té přišla na řadu prezentace v sále obecního domu, zde komisi přivítaly děvčata v dobových šatech ze začátku minulého století a předaly jednotlivým členům komise drobné dárečky vyrobené dětmi. Následovalo občerstvení a videoprojekce z dění v obci.

Výsledky by měly být vyhodnoceny během měsíce června, až komise objede téměř 30 přihlášených obcí. Všem, kteří pomohli ukázat naší vesničku v co nejlepším světle, patří velký dík a budeme si držet palečky, aby se na nás za to usmála i nějaká odměna.

/Lenka Hyršová/