Vítání občánků

 

Nedělní odpoledne 22. listopadu bylo v Rozsochatci ve znamení slavnostního přivítání dvou holčiček Magdalénky Fialové a Kristýnky Caklové mezi občany obce. Slavnost se konala ve velké zasedací síni obecního úřadu. Úvodní slova pronesla hospodářka obce paní Dana Šrámková, pak následovala uvítací řeč pana starosty Jaroslava Krédla. Pro miminka a jejich rodiny si připravily žákyně místní základní školy pásmo básniček a písniček. Rodiče se po té podepsali do pamětní knihy. Maminky dostaly kytičky, holčičky obdržely od obecního úřadu každá Pamětní list a vklad na Era první konto ve výši 3000,-Kč a drobné hračky. Na závěr slavnosti proběhlo tradiční fotografování rodin a miminek u kolébky. Z průběhu svátečního odpoledne obdržely obě rodiny též CD nosič s fotografiemi.

/Lenka Hyršová/